V loňském roce, kdy byla pozornost nás všech upřena na zajištění svého zdraví, zdraví svých blízkých a hledání nového normálu v prostorech našich domácností lehce upadl i zájem o investiční Fintech aktivitu. Na globální úrovni se jednalo o 13%[1] pokles v počtu celkově uskutečněných transakcí. Vyspělost některých Fintech společností a snížení financování vedlo také k větší konsolidaci, kdy počet spojení vzrostl v loňském roce o 25 %. Například Fintech společnosti Visa a Stripe koupily společnosti YellowPepper a Paystack.

V roce 2021 se očekává zvýšení investiční aktivity a to nejen prostřednictvím rizikového kapitálu, ale také i za pomoci tzv. akciových společností…


Ceny akcií, podnikových dluhopisů a rizikových aktiv rostly v posledních týdnech z několika důvodů. Tím prvním je nástup vakcinace a relativně stabilní dodávky vakcín. Tím druhým je pokračující politická podpora prostřednictvím finančních balíčků, která má potenciál v krátkodobém horizontu vyrovnat negativní ekonomické dopady a zároveň poskytnout most do budoucnosti. Třetím důvodem jsou pak stale nízké úrokové sazby centrálních bank.

Na druhou stranu, vlivem těchto opatření dochází u některých akcií k jejich nadhodnocení na základě uměle vytvořeného pozitivního ekonomického výhledu. To, že je akcie nadhodnocena, lze poznat několika způsoby; tím nejrozšířenějším je porovnání tržní ceny a výnosů dané společnosti za posledních…


With the new year slowly starting, the entire world hopes that it will be a better one than the previous. Everyone is tired of lock downs, masks, stock market volatility, not being able to travel, missing their loved ones. A beacon of hope in 2020 has always been Sweden which was running a different approach to containing the virus through Herd Immunity and Civic duty approach. This practically means that the government restricts only the minimum civic rights and mostly only recommends how to behave. This approach has been widely contested both within and outside of Sweden. …


  • Současná krize bude mít více strukturální než ekonomické dlouhodobé dopady na stávající trh práce. Mezi ně se řadí například možné zvýšení vlivu odborů, větší tlak na práci z domova, lepší správa a předvídání zásob a skladového hospodářství, tlak na digitalizaci služeb včetně zdravotnictví a zásadní změny v opatrovnických službách a dopravě.
  • Hoteliérství bylo zasaženo více než 50% snížením příjmů, a to i se zvýšením domácího turismu. Až 70 % zaměstnanců v hotelovém průmyslu bylo propuštěno anebo posláno na neplacené volno, což překračuje republikový průměr, kdy se počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce zvýšil od ledna o téměř 50…

Práce z domova nebyla nikdy snažší a potřebnější než v současné době. S režimem home-office souvisejí některé daňové úlevy, ale nese s sebou i určité nejasnosti — zejména, pokud pracujete v nadnárodním prostředí a pro klienty z různých zemí. Jak lze díky home-office ušetřit, například prostřednictvím úlev na daních? A kterých daňových rizik je třeba se vyvarovat?

V případě OSVČ lze provádět úlevu na dani při práci z domova za podmínek, že OSVČ jedinec provádí činnost z domova pravidelně a na práci má vyhrazené a oddělené místo. Například ve Velké Britání lze odečíst od příjmů náklady na energie za pokoj…


Většina lidí si pod pojmem Gamifikace představí hraní her, získávání bodů, plnění úkolů. Za tímto cizím slovíčkem se však toho skrývá mnohem více. Jedná se o využívání vnějších a vnitřních behaviorálních elementů za účelem ovlivnění chování uživatele či konzumenta určitého produktu.

Gamifikace je dnes, více než kdy předtím, důležitým tématem pro společnosti ze třech hlavních důvodů. Za prvé nás hry obklopují od raného dětství až do dospělosti. Jenom v Evropě hraje videohry 54 % lidí ve věku 6 až 64 let, přičemž 77 % z nich hraje alespoň hodinu týdně. Za druhé z důvodu snižování bariér vstupu dochází k homogenizaci…


Facebook v úterý 19. května odhalil svou dlouho očekávanou “social commerce“ (e-commerce na sociálních sítích) platformu “Facebook Shops”. Nejedná se však o první aktivity Facebooku na poli “social commerce”, jelikož již předtím mohli uživatelé nakupovat na Instagramu ve “Stories” a také na Facebooku.

Facebook se inspiruje u asijských “social commerce” platforem jako například Pinduoduo a Xiaohongshu v Číně. Hlavní výhodou Facebooku je širší portfolio aplikací, které umožní podnikatelům nahrát katalog produktů jen jednou, a schopnost využívat všechny hlavní platformy Facebookem počínaje a nejenom Instagramem a Whatsappem končíc. Navíc to pro uživatele znamená zlepšení uživatelského zážitku díky možnosti komunikovat přímo s…


Minulý týden proběhla finančním světem informace o tom, že společnost Wirecard požádala o zahájení insolvenčního řízení z důvodu neschopnosti splácení svých závazků věřitelům.

Důvodem bylo zjištění, že banky na Filipínách, které vystupovali jako tzv. poručníci ve vázaných účtech nemají a nikdy neměli 1,9 miliardy EUR, které měli tvořit významnou část rozvahy Wirecard.

Před vydáním oficiálního prohlášení Wirecard na to upozornil auditor EY, který odmítl podepsat hospodářské výsledky za rok 2019. Jedná se tak o další kauzu ve finančním sektoru, ve které auditoři nedostatečně předvídali reálné finanční problémy. Mezi další se řadí například britské BHS, či Co-Op Bank.

Důvodů pro tato…


Plánované snížení daně z příjmu až na 15 % je vítané oživení pro všechny zaměstnance, které trápí dopady koronaviru na ekonomiku. Jedná se také o velmi vděčné téma pro diskuzi o oživení ekonomiky. Je důležité ovšem zmínit, že tvrzení o vysoké dani z příjmů jsou v evropském měřítku nepřesná, jelikož se Česko pohybuje pod průměrem evropské osmadvacítky.

Daň z příjmů v Evropě

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en

Navíc, i s ohledem na dopady na ekonomiku je prokazatelné, že snížení daně z příjmu má pozitivní i negativní dopady. Na jednu stranu je tu pozitivní dopad na rodinné rozpočty, což se odráží v následném zvýšení…


  • Současná krize bude mít více strukturální než ekonomické dlouhodobé dopady na stávající trh práce. Mezi ně se řadí například možné zvýšení vlivu odborů, větší tlak na práci z domova, lepší správa a předvídání zásob a skladového hospodářství, tlak na digitalizaci služeb včetně zdravotnictví a zásadní změny v opatrovnických službách a dopravě.
  • Hoteliérství bylo zasaženo více než 50% snížením příjmů, a to i se zvýšením domácího turismu. Až 70 % zaměstnanců v hotelovém průmyslu bylo propuštěno anebo posláno na neplacené volno, což překračuje republikový průměr, kdy se počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce zvýšil od ledna o téměř 50…

Karel Kotoun

Financial Services & Entrepreneur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store